دارای 128 کانال قابل برنامه ریزی واستفاده از کدهای (DPL،PL)

امکان استفاده از(ID-CODE)

امکان استفاده از شبکه (SMAR-TRUNK)

دارای امکان تماس انتخابی وزنگ خطراظطراری

دارای سیستم احضار انتخابی (5TONE-SELECTIVE)

دارای نمایشگر حرفی رقمی 14 کاراکتری در هر خط

قابلیت ازکار انداختن بیسیم از راه دور

استفاده از میکروفن (DTMF)وفیلترصدا

سیستم با دووضعیت توان 25 و45 وات

دیدگاهتان را بنویسید