واتمتر وswr متر همزمان NISSEI

وات متر و SWRمتر Cross-Needle کمپانی NISSEI

دارای ۲ عقربه برای نمایش همزمان مقدار توان و swrو بسیاردقیق و مناسب برای اندازه گیری RF تا توان 200 وات

و فرکانس از 525 تا 1.8 مگاهرتز.

 

واتمتر وswr متر دیجیتال NISSEI

وات متر و swrمتر دیجیتال NISSEI از 125 مگاهرتز تا 525 مگاهرتز و 1.6 مگاهرتز تا 60 مگاهرتز

واتمتر وswr متر دستی NISSEI

وامتر وswr متر DIAMOND

واتDIAMOND SWR & Power Meter
Diamond – SX200

– Frequency : 1,8 – 200 MHz
– Power : 5_200 WATT

جهت سنجش آزمایشگاهی میزان توان وswr