دارای ۱۲۸ کانال قابل برنامه ریزی واستفاده از کدهای (DPL،PL)

امکان استفاده از(ID-CODE)

امکان استفاده از شبکه (SMAR-TRUNK)

دارای امکان تماس انتخابی وزنگ خطراظطراری

دارای سیستم احضار انتخابی (۵TONE-SELECTIVE)

دارای نمایشگر حرفی رقمی ۱۴ کاراکتری در هر خط

قابلیت ازکار انداختن بیسیم از راه دور

استفاده از میکروفن (DTMF)وفیلترصدا

سیستم با دووضعیت توان ۲۵ و۴۵ وات

دیدگاهتان را بنویسید