دکل های مهاری:

 • دکل مهاری به دكل هايي گفته مي شود كه بوسيله سيم مهار به زمين يا تكيه گاه ديگري مهار گردد.
 • عدد كنارG نشان دهنده دهنه ي دكل مهاری مي باشد.
 • دكل هاي مهاري ، از نوع دكل هاي سبك مي باشد كه در مناطق با سرعت باد پايين و براي آنتن هاي سبك و با سطح بادگير كوچك استفاده مي شود.
 • نصب اين نوع دكل ها ساده است و قابليت تفكيك شدن و انتقال به مكان ديگر و نصب مجدد را دارد.
 • دكل هاي مهاري را مي توان هم بر روي زمين و هم بر روي پشت بام ساختمان نصب كرد.
 • اجزاي دكل مهاری : بيس پليت ، عصايي ،مهاركش ،سيم مهار ، كلمپس ،سكشن ، صفحه ذوزنقه اي ، تاج سر دكل ، تسمه كمربندي و پيچ و مهره وگوشواره ها
 • دكل هاي مهاري : , G45،G35،G25.G50 ,G65 ,دکل های تا قائده ۸۰ سانتی متر(G80)
  با طرح هاي متفاوت قابليت اجرايي دارند
 • دكل مهاری G25

دكل از لوله سكشن به قطر ۳ سانتيمتر ، اجزاي مورب ميلگرد φ۸
مهارکش نمره ۱۲ و قطر سيم مهار ۶ ميليمتر استفاده مي شود.

 •  دكل مهاری G35

دکل ازلوله سکشن به قطر ۳ سانتی متراجزاي مورب ميلگرد φ۱۰
مهارکش نمره ۱۲ و قطر سيم مهار ۶ ميليمتر استفاده مي
شود.
دكل مهاری ۴۵ G:
دکل ازلوله سکشن به قطر۳ سانتی متر اجزاي مورب ميلگرد φ۱۰
مهارکش نمره ۱۶ و قطر سيم مهار ۸ ميليمتر استفاده مي
شود.

 • دکل مهاری G50

  اين نوع دكل مهاري ساختاري متفاوت از انواع ديگر دكل هاي مهاري دارد:

لگ هاي دكل لوله است و قطعات افقي و مورب درون آن نبشي يا لوله مي باشد كه از دو سر پرس مي شود. اتصال سكشن ها بوسيله فلنچ (ورق) ميباشد. قطعات مورب و افقي لوله يا نبشي بوسيله پيچ و مهره به پليت هايي كه به لگ ها توسط جوش متصل شده اند بسته مي شود. قطر لوله هاي لگ ۶۰ ميلي متر و قطر لوله هاي قطعات داخلي۲۶٫۹ ميلي متر مي باشد و يا از نبشي ۴ براي قطعات داخلي استفاده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید